Bilety/cennik

Rezerwacja biletów:
Rezerwacje przyjmowane są wyłącznie telefonicznie: +48 602 359 078 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Biuro Organizacji Widowni jest również czynne w soboty, niedziele i święta na godzinę przed każdym spektaklem.

WAŻNE: Nie odbieramy? Oddzwonimy. Z uwagi na ogromne zainteresowanie naszą ofertą, czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną może wynieść do 2 dni roboczych.


Ceny biletów/ spektakle dla dzieci:


          


 Bilet grupowy 

                     


 Bilet indywidualny
 + bilet/ wejściówka „na kolanka”


 Wybrany spektakl

                                               


35zł - 65. min. bez przerwy


opieka grup szkolnych - bezpłatnie**

 


40zł + 20zł wejściówka „na kolanka”*


 Wybrany spektakl +
 spotkanie z Mikołajem


35zł - 65. min. spektakl + 10zł dopłaty do biletu 30-40 min. spotkanie z Mikołajem


opieka grup szkolnych - bezpłatnie**

 


40zł + 10zł dopłaty do biletu 30-40 min. spotkanie z Mikołajem


20zł wejściówka „na kolanka”*

* Bilet/wejściówka "na kolanka" dotyczy dzieci do lat 4.
** Na 10 dzieci przypada 1 opiekun, dla grup integracyjnych liczba opiekunów ustalana jest indywidualnie.

Regulamin/ rezerwacja grupowa
Odbiór i wykupienie biletów grupowych odbywa się w dniu spektaklu, najpóźniej na 20min. przed jego rozpoczęciem. Płatności za bilety należy dokonać gotówką w kasie lub przelewem (na podstawie faktury wystawianej w dniu spektaklu do 7 lub 14 dni od daty przedstawienia).

WAŻNE: Teatr dopuszcza możliwość wykupienia mniejszej ilości biletów niż deklarowana w trakcie dokonywania rezerwacji do 10% różnicy. Wszelkie zmiany w liczbie uczestników powyżej tej granicy muszą zostać zgłoszone najpóźniej do 7 dni przed datą wydarzenia.

Rezerwacja biletów grupowych może zostać odwołana lub zmieniona na inny termin najpóźniej na 14 dni przed datą planowanego spektaklu. W przypadku nieodebrania i niezapłacenia za bilety z winy Rezerwującego zobowiązuje się on do pokrycia kosztów wynoszących 50% ceny zarezerwowanych biletów. Teatr dopuszcza zwolnienie z opłaty jeżeli odbiór biletów był niemożliwy z przyczyn losowych, niezależnych od Rezerwującego, takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria środków transportu itp. W takim przypadku Rezerwujący jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym poda oraz udokumentuje przyczynę nieodebrania biletów.

W razie odwołania spektaklu z przyczyn niezależnych (stan klęski żywiołowej, żałoba narodowa, choroba lub wypadek aktora, przerwa w zasilaniu energią elektryczną, itp.) Teatr nie zwraca kosztów transportu poniesionych przez grupy. Jeżeli opłata za bilety została uiszczona z wyprzedzeniem - przelewem na konto lub w kasie Teatru - należność zostanie zwrócona w taki sam sposób w ciągu 7 dni od daty odwołanego spektaklu.

Miejsca na widowni są nienumerowane, wskazują je pracownicy Teatru – w miarę możliwości dzieci siadają według wieku (od najmłodszych do najstarszych).

W trakcie spektaklu obowiązuje całkowity zakaz nagrywania, fotografowania i filmowania, a także spożywania jedzenia i napojów.

Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzeania zasad dotyczących rezerwacji i sprzedaży biletów grupowych. Wszelkie sytuacje sporne nieujęte w powyższych punktach będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierownika Biura Organizacji Widowni.

---


Ceny biletów/ spektakle dla dorosłych:

                                                 


 Bilet ulgowy*                                  


 Bilet normalny                                  


Frida/ Pojebajka/ Pętla
: 70min. bez przerwy

50zł

60zł


Wina Kupidyna: 70min. bez przerwy

70zł

80zł


Seks po krakosku: 80min. bez przerwy

80zł

90zł


Seks po krakosku w WALENTYNKI

 

 

150zł - w cenie biletu lampka szampana i walentynkowa niespodzianka :)

* Dotyczy: studentów, emerytów, rencistów.

Płatności/ rezerwacja grupowa
Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie ustalonym z Biurem Organizacji Widowni. Wszelkie zmiany w ilości uczestników muszą zostać zgłoszone do 7 dni przed datą przedstawienia. Opłacone bilety grupowe należy odebrać w kasie Teatru w dniu spektaklu, najpóźniej na 20min. przed jego rozpoczęciem.

Płatności/ rezerwacja indywidualna
Płatności za bilety na wybrane spektakle można dokonać przez panel sprzedaży online (zakładka repertuar lub ewejściówki), gotówką w kasie lub przelewem - w ciągu 2 dni od momentu dokonania rezerwacji telefonicznej. Przelewy należy kierować na numer konta: 79116022020000000031903458 TEATR WSPÓŁCZESNY W KRAKOWIE z dopiskiem: rezerwacja – DATA + TYTUŁ spektaklu. Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: organizacja@teatrkrakow.pl Po upływie wyznaczonego terminu rezerwacje są anulowane i zwalniane do sprzedaży. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych biletów.

Miejsca nienumerowane - zajmowane dowolnie.

WAŻNE: Prosimy o punktualne przybycie do Teatru - spóźnieni Widzowie nie będą wpuszczani na widownię. W przypadku spóźnienia nie przysługuje zwrot ani wymiana biletu. W trakcie spektaklu obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania i filmowania. Przypominamy także o konieczności wyłączenia telefonów komórkowych na czas trwania przedstawienia.